Kết nối chuỗi cung ứng


  • Mô tả
  • Đặc điểm kỹ thuật
  • Ước tính tiết kiệm
  • Catalog
Mô tả

Những tính năng nổi bật:

  1. Giảm điện năng tiêu thụ của máy nén trong khi vẫn duy trì được sự tin cậy
  2. Được trang bị hệ thống bảo vệ máy nén bằng cách liên tục theo dõi máy nén
  3. Được trang bị chức năng ưu tiên hoạt động bình thường
  4. Có thể thay đổi tỷ lệ kiểm soát độc lập một cách riêng biệt
  5. Ghi lại dữ liệu tiết kiệm năng lượng liên tục
  6. Thay đổi giám sát theo thời gian trong ngày và mùa

Đặc điểm kỹ thuật
Ước tính tiết kiệm
Catalog