Hệ thống lạnh 

Hệ thống khí nén 

Hệ thống điện 

Hệ thống nhiệt