Công nghệ tạo nên khác biệt

"Dấu ấn 2020"

Một thập kỷ xây dựng

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị


Đô thị hóa là một trong những xu hướng chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các thành phố đã có hơn một nửa dân số thế giới và ước tính đến năm 2050, tỷ lệ này sẽ tăng lên hai phần ba.

Trên khắp thế giới, các thành phố đang vật lộn để cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị quan trọng để hỗ trợ sự phát triển của họ - và, trong một số trường hợp, không ngừng tăng trưởng - tăng trưởng. Nền tảng của chúng tôi tập trung vào việc xem xét lại và điều chỉnh các chính sách và quy trình dựa trên các thực tiễn tốt nhất được chia sẻ, tạo ra các mô hình mới để tài trợ cơ sở hạ tầng và vận hành các dịch vụ của thành phố, và liên quan đến người dân và người dùng cuối trong chuyển đổi ngành dịch vụ đô thị.

Nền tảng của chúng tôi trao quyền cho các công ty cùng nhau giải quyết các vấn đề đô thị quan trọng, đồng thời đảm bảo sự tập trung vào trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vì lợi ích công cộng lớn hơn.