Công nghệ tạo nên khác biệt

"Dấu ấn 2020"

Một thập kỷ xây dựng

Năng lượng và vật liệu


Thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một hệ thống năng lượng bền vững hơn, an toàn hơn và giá cả phải chăng.

Các ngành công nghiệp năng lượng và vật liệu toàn cầu ngày nay được đặc trưng bởi những thay đổi đáng kể, đang tạo ra những cơ hội mới. Xu hướng và công nghệ mới đang thay đổi cách sản xuất, phân phối và tiêu thụ năng lượng. Song song, và theo mô hình sản xuất - tiêu thụ hiện nay, nhu cầu nguyên liệu thế giới có thể tăng gấp đôi vào năm 2060. 

Đầu tư, đổi mới và hợp tác công tư là cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một hệ thống năng lượng bền vững, an toàn và giá cả phải chăng hơn, trong khi tối ưu hóa giá trị kinh tế và xã hội ròng được cung cấp bởi các vật liệu. Quan hệ đối tác và cam kết mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp năng lượng và vật liệu và trên các chuỗi giá trị của họ là rất cần thiết để củng cố những hành động này.

Nền tảng của chúng tôi tập trung vào việc đẩy các ranh giới của năng lượng và vật liệu trong tương lai thông qua các lực lượng đặc nhiệm nhiều bên, tập hợp các nhà lãnh đạo từ ngành điện, ngành dầu khí, công nghiệp khai thác mỏ và kim loại, và các công ty hóa chất và vật liệu tiên tiến trên khắp chuỗi giá trị.