Sạch hơn, Tiết kiệm hơn

Dòng chảy năng lượng không ngừng cung cấp cho sự phát triển

Xu hướng dịch chuyển dòng năng lượng:

- Năng lượng sạch

- Năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

- Năng lượng tái tạo