Kết nối chuỗi cung ứng
 
 

Linh kiện của hệ thống phun ẩm dàn nóng điều hòa, Chiller bao gồm:

 
 
Bơm phun
 
Ống dẫn
 
 
Béc phun
 
Ống lọc