Công nghệ tạo nên khác biệt

"Dấu ấn 2020"

Một thập kỷ xây dựng

Tương lai của sản xuất và sản xuất tiên tiến


Dự đoán cách thức các công nghệ tiên phong, mô hình kinh doanh sáng tạo và quan hệ đối tác mới đang thay đổi khả năng kinh doanh để thúc đẩy tác động kinh tế và xã hội.

Sản xuất không chỉ là sản xuất - nó bao gồm mọi thứ từ nghiên cứu và phát triển đến thiết kế, hành vi của người tiêu dùng và các chu kỳ sử dụng cuối cùng. Nó bao gồm nhiều ngành công nghiệp đa dạng như ô tô, hóa chất, điện tử, y tế và dệt may. Mặc dù sản xuất là nguồn tăng trưởng, việc làm và đổi mới hàng đầu trên toàn cầu, nhưng sản xuất cũng đóng góp lớn vào lượng khí thải CO2 và biến đổi khí hậu. Các công nghệ mới nổi đang thay đổi thế giới sản xuất, cho phép các quy trình hiệu quả hơn và tạo ra giá trị mới cho ngành công nghiệp, xã hội và môi trường.

Nền tảng cho phép giải pháp cho những thách thức lớn nhất đối với nhiều ngành công nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất tiên tiến đồng thời giúp thực hiện trách nhiệm xã hội của họ.